Gönderen Bilgileri (Sizin)
Alıcı Bilgileri (Müşterinizin)
Logoyu
Eklemek İçin Tıklayın
Genişlik : Yükseklik :
İmza Şablonunu
Eklemek İçin Tıklayın
Genişlik : Yükseklik :
Tarih : {{model.createdAt | amDateFormat:'DD.MM.YYYY'}}
{{model.sender}} Mutabakat Mektubu
Sayın {{model.receive}},
{{model.period}} Cari Dönemine ait mutabakat bilgisi aşağıda yer almaktadır.Mutabık olup olmadığınızı bildirmenizi rica ederiz. {{model.period}} Dönemi {{model.dataType}} Formlarına ilişkin fatura sayısı ve KDV hariç tutarlarına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Mutabık olup olmadığınızı bildirmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
Gönderen Cari Hesap Bilgileriniz
{{model.sender}} {{model.receive}}
Vergi Dairesi : {{model.senderTaxOffice}} Vergi Dairesi : {{model.receiveTaxOffice}}
Vergi Numarası : {{model.senderTaxNumber}} Vergi Numarası : {{model.receiveTaxNumber}}
Telefon : {{model.senderPhone}} / {{model.senderInternalPhone}} Telefon : {{model.receivePhone}}
Faks : {{model.senderFax}} Faks : {{model.receiveFax}}
Yetkili : {{model.senderContactName}} {{model.senderContactSurname}} Yetkili : {{model.receiveContactName}} {{model.receiveContactSurname}}
E-Posta : {{model.senderEmail}} E-Posta : {{model.receiveEmail}}
Mutabakat Dönem Borç / Alacak Belge Sayısı Toplam Tutar
{{model.dataType}} {{model.period}} {{model.totalAmountType}} {{model.ficheCount}} {{model.totalAmount}} {{model.currencyCode}}
Notlar
{{model.description}}
{{model.sender}}
Kaşe / İmza

{{model.receive}}
Kaşe / İmza
{{model.receiveContactName}} {{model.receiveContactSurname}} Tarafından elektronik ortamda onaylanmıştır.
{{model.receiveEmail}}
{{model.confirmedAt | amDateFormat:'DD.MM.YYYY hh:mm'}}
Bu mutabakat mektubu e-babs.com üzerinden oluşturulmuştur.