Cari Mutabakat Nasıl Yapılır?

İşletme hesap defterlerinin uyumunu borç alacak bakiyesini karşılıklı teyit ederek kontrol eden cari mutabakat, işletmeler arası ticari anlaşmada son derece önemlidir.

Mal alım satımı sonrası cari mutabakat formları devreye girer. Her iki tarafta kayıtların cari olarak tutması beklenir. Karşı tarafa mutabakat formları maille, faksla veya telefon yolu ile bildirilir. e-mutabakat bunlar içerisinde en hızlı ve en güvenilir yöntem olarak tercih edilmektedir. Mutabakat mektubu ve bildirimlerini otomatik olarak takip etmenizi sağlayan e-BABS e-mutabakat sistemi pratik olup profesyonel çözümler sunan bir programdır.

e-Mutabakat Özellikleri

Cari mutabakatta zamandan kazandıran, hızlı ve güvenilir bir yöntem olan e-mutabakat, kağıt üzerinde hazırlanan ve çıktısı alınarak faksla gönderilmeye çalışılan mutabakat mektuplarının e-posta ile müşterilere ulaştırıldığı güvenilir bir sistemdir. Sistemin gönderi hızı ve güvenliği yanında gelen cevaplar, bildirimler ve mesajları takip etme bakımından da avantajları çoktur. Excel formatında hazırlanan cari mutabakat formları toplu olarak müşterilere gönderilir. Üstelik mutabakat mektuplarının ulaşıp ulaşmadığı ve okunup okunmadığı da takip edilir. Her bir müşteri ile cari ilişkilerin takibini kolaylaştırarak aynı zamanda müşteri gözünde firma güvenilirliğini de yükseltir.

e-Mutabakat Kullanmanın Avantajları?

Kağıt masrafından kurtaran bir gönderi şekli olan e-mutabakat, zamandan ve paradan kazandıran bir mutabakat şeklidir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmaların tercihi olup mutabakat formlarının hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterilere ulaştığı sistemdir. Klasik yöntemlere göre son derece ekonomiktir. Arşivleme, kağıt ve kargo masraflarını ortadan kaldırdığından firma maliyetlerini düşürmede etkilidir. Kayıtlı mutabakat belgelerine hızlı ulaşmak ise ihtiyaç duyulan zamanda verilere göz atma veya çıktısını alma bakımından önemlidir.

e-BABS, kurulum gerektirmeyen ve üye olunduğu andan itibaren kullanılabilen bir e-mutabakat sistemi olup tercih edilmektedir. Ücretsiz e-BABS a üye olun, cari mutabakatta e-mutabakat yöntemini kullanarak tüm müşterileriniz ile online mutabakat gerçekleştirin, zamandan ve paradan kazanın. Hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.